Tietosuojaseloste

Päivitetty 03/2024

Rekisterinpitäjä

Tourusen tukku Oy | Y-tunnus: 3380987-7 | [email protected]

Tietojen käsittelystä vastaa Tourusen tukku. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse [email protected], jos sinulla on kysymyksiä asiakassuhteeseesi liittyen, haluat muuttaa tietosuojaasi liittyviä suostumuksia, asettaa markkinointikiellon tai peruuttaa antamasi suostumuksen markkinointiin.

Yhteyshenkilö

Miika Tourunen | [email protected]

Yleistä

Tämä on Tourusen tukun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön, kuten Suomessa tietosuojalain 1050/2018, mukainen yleinen tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelyssä.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn toiminnassamme. Tietosuojaselosteen tarkoituksensa on kuvata miten keräämme, käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tämä seloste kuvaa kuinka Tourusen tukku kerää, käyttää, tallentaa ja jakaa henkilötietoja. Kerromme selosteessa henkilötietojesi käsittelystä, ja tarkoitamme tällä sekä olemassa olevia, että potentiaalisia asiakkaita. Henkilötiedoilla tarkoitamme asiakastietoja ja muita tietoja, jotka voidaan yhdistää sinuun asiakkaana.

Käyttämällä verkkopalvelujamme hyväksyt omien tietojenne käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy myös, että selostetta voidaan päivittää. Voimassa oleva versio on aina nähtävillä Tourusen tukun verkkosivuilla osoitteessa pussikauppa.fi

Mitä henkilötietoja keräämme?

Verkkosivumme kautta rekisteröityvät vain ne tiedot, jotka yhteydenottolomakkeen tai ajanvarauslomakkeen kautta toimitetaan. Pussikaupan asiakastiedot saadaan pääsääntöisesti pussikauppa.fi -palvelimen verkkolomakkeiden kautta ja asiakkaalta sopimuksen syntymisen yhteydessä, tai kun asiakas jättää yhteydenottopyynnön tai pyytää kirjallisen tarjouksen. Tietoja kerätään myös Googlen analytiikkatyökalujen avulla.

Asiakkaan tiedot sekä asiakas-suhteeseen liittyvät tiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite sekä yleisesti saatavilla olevat sekä yritysten tai henkilöiden luovuttamat luokittelutiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriä käytetään henkilötietolakia (523/1999) noudattaen, asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa, tilattujen palveluiden tuottamiseen ja laskuttamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä sähköiseen markkinointiin käyttäen Metan, Googlen ja sähköpostimarkkinoinnin työkaluja.

Mikäli et toivo meiltä kerättyjen tietojen pohjalta lähetettyjä markkinointiviestejä, voitte pyytää niiden lähettämisen kieltämistä milloin tahansa.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu) sekä 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta.

Tietojen säännön-
mukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta, myydä tai vuokrata kolmansille osapuolille. Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Pussikaupan käytössä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Pussikaupan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi tietojen katseluun, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoitteissa. Henkilötietoja ei myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tästä voidaan poiketa ja tietoja luovutetaan vain viranomaisille, mikäli lakiin perustuva vaatimus niin määrää.

Osa Pussikaupan käyttämistä ulkopuolisista palvelu- tai ohjelmistotarjoajista, kuten yrityksen käyttämät kansainväliset pilvipalvelut, saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Henkilötietojen käsittelijänä toimii Tourusen tukku Oy. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Pussikaupan sisäisiä verkonkäyttäjäoikeuksia.

Evästeiden käyttö

Kun saavut sivustollemme, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa.

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa sivuston ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja mahdollistamaan analytiikan laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme evästeitä sivuston ja liiketoiminnan kehittämiseen ja mainonnan kohdentamiseen.

Käyttäjän tulee itse hyväksyä sivustolla käytettävät evästeet. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, sivuston käyttö tulee lopettaa. Useimmat selaimet mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen selaimen asetuksista. On kuitenkin hyvä huomioida, että eväste-toiminnon poiskytkeminen saattaa vaikuttaa sivuston asianmukaiseen toimimiseen. Sallimalla evästeet varmistat Pussikaupan verkkosivujen sujuvan ja asianmukaisen käytön.


Tietojen suojaus

Asiakasrekisterin henkilötiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa toimivassa asiakkuudenhallintajärjestelmässä, johon kirjaudutaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tallennettuja tietoja pääsee käyttämään vain Pussikaupan jäsenet, jotka ovat tutustuneet GDPR-asetukseen. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Mitä oikeuksia sinulla on omiin tietoihisi?

Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkuuden hoitamiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai kun laisäädäntö sitä edellyttää.

Henkilötietolain 26§:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille. Kerromme oikeuksistasi tarkemmin seuraavaksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen [email protected]

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Virheellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaaminen ja poistaminen tapahtuu lähettämällä pyyntö tietosuoja-asioiden yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista rekisteristä, jos tietojen käsittelyn jatkamiselle ei ole enää laillista perustetta. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle lähettämällä pyyntö tietosuoja-asioiden yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Saatamme joutua pyytämään sinulta tiettyjä tietoja vahvistaaksemme henkilöllisyytesi ja varmistaaksemme, että olet oikeutettu käyttämään edellä kuvattuja oikeuksia.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt ajantasalla uutisista, jaa ostoksesi somessa hashtagilla #pussikauppa

          Tourusen Tukku Oy

          Y-tunnus: 3380987-7

          [email protected]

          +358 45 1555077

 

All rights reserved S&R Marketing Oy 2024